.


Poradenské centrum legislatívy Európskej Únie


pedagogicko- výskumné pracovisko zaoberajúce sa problematikou agrárnej legislatívy EÚ a SR
KONTAKT
Poradenské centrum legislatívy EÚ
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Farská ul. č. 24
949 76 Nitra

Tel: +421 37 641 5716