Jean Monnet Chair – Partner v EU integrácie


EU Agrarian Law
200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH

Projekt Jean Monnet Chair "EU Agrarian Law" bol schválený Európskou komisiou v roku 2011. Cieľom projektu je vzdelávanie a výskum v oblasti agrárneho práva a vytvorenie platformy pre výmenu skúseností a znalostí medzi odborníkmi v danej oblasti.