.

Verzia pre tlačSend to friend


Uchádzačom o štúdium na FEŠRR SPU

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2; 94976 Nitra;
tel: 00421/37/6415729; fax: 00421/37/6415749
e-mail:dekfesrr@uniag.sk

Konferencia v Nitre 2013 - Social & Economic Transformations Affecting Rural People and Communities in central & Eastern Europe Since 1990

AKTUALITY: ÚRADNÉ OZNAMY:

Výsledky doplňujúcich volieb do AS FEŠRR, zverejnené na zasadnutí AS FEŠRR dňa 12.júla 2013

Zápis študentov na akademický rok 2013/2014

Oznam o úradných hodinách na štúdijnom oddelení počas letného obdobia


Výberové konania


ZO ŽIVOTA FAKULTY: